Resor...


Vi har gjort ett antal resor i Scottland, både som grupp och som enskilda.
En del av del av dem kommer att presenteras här som anekdoter och restips.
Titta gärna i vårt bildarkiv på sådant som vi gärna vill visa er.

Studiebesök på Gotland Whisky 2012

Så här under Almedalsveckan passade jag på att den 4:e juli träffa entreprenören Anders Stumle som är VD på Gotland Whisky, utöver att han är lantbrukare med kravodlingar och gårdsbutik, samt delägare till gamla Sockerbrukets lokaler som även innefattar Varplöse Vattenpark.

Sockerbruket inrymmer idag ett antal olika företag som t.ex. matcatering, fodertillverkning för kravodlarna och även Gotland Snus fabrik.

Mitt syfte med besöket gällde i första hand whiskytillverkningen, men jag fick en tretimmars privat rundvandring och en fantastisk trevlig samtal med Anders om både det ena och andra.

Deras produktnamn på whiskyn var smart; Isle of Lime - ön av kalk(sten).

Här nedan är några bilder från besöket.

Fasaden på det gamla Sockerbruket i Roma som nu bland annat inrymmer
Gotland Whisky - Isle of Lime

Rå destillatet 73% grunden till Isle of Lime

Anders Stumle (VD) och Peter Friberg

Kopparpannorna från ovan

Hela anläggningen byggs in..

Ett blivande besökscenter med bar...

Blötning och mäskning

Jäskaren

Kopparpannorna

Destillat tanken

Det finns mer på Gotland än bara Almedalsveckan...

Peter, er man på besök.