Provningsdagar
 
  Hösten 2023
Vill du använda våra provningslappar och underlägg?


Fredag 8 september, kl. 19:00
matlag 4

Fredag 13 oktober, kl. 19:00
matlag 1

Fredag 10 november, kl. 19:00
matlag 2

Lördag 9 december, kl. 15:00
matlag 3 (julavslutning)


 
  Våren 2024  


Preliminärt

  


 


PDF:er lämpliga att skriva och varför in plasta in underlägget i A3-format :-)
 
Provningslappar Underlägg
Hämta vår provningslapp Våra underlägg vid provningar
   
De är sponsrade utav Fribergs Skriv & Layout Tjänst www.friberg.vg