Provningsdagar
 
  Våren 2023
Vill du använda våra provningslappar och underlägg?


Fredag 13 januari, kl. 19:00
matlag 3

Fredag 10 februari, kl. 19:00
matlag 4

Fredag 10 mars, kl. 19:00
matlag 1


Fredag 14 april, kl. 19:00
matlag 2

Fredag 12 maj, kl. 19:00
matlag 3

Lördag 3 juni, kl. 15:00
matlag ALLA (våravslutning)


 
  Hösten 2023  


Preliminärt

 


 


PDF:er lämpliga att skriva och varför in plasta in underlägget i A3-format :-)
 
Provningslappar Underlägg
Hämta vår provningslapp Våra underlägg vid provningar
   
De är sponsrade utav Fribergs Skriv & Layout Tjänst www.friberg.vg