Provningsdagar
 
  Våren  2024
Vill du använda våra provningslappar och underlägg?


Fredag 12 januari, kl. 19:00
matlag 4

Fredag 9 februari, kl. 19:00
matlag 1

Fredag 8 mars, kl. 19:00
matlag 2


Fredag 5 april, kl. 19:00
matlag 3

Fredag 10 maj, kl. 19:00
matlag 4


Lördag 1 juni, kl. 15:00 OBS!
matlag ALLA (sommaravslutning)


 
  Hösten 2024  


Preliminärt


 

  


 


PDF:er lämpliga att skriva och varför in plasta in underlägget i A3-format :-)
 
Provningslappar Underlägg
Hämta vår provningslapp Våra underlägg vid provningar
   
De är sponsrade utav Fribergs Skriv & Layout Tjänst www.friberg.vg